MTL SUPPORT ASSISTANT là phần mềm hổ trợ từ xa chỉ dành cho có các khách hàng có sử dụng dịch vụ tại MỸ THO LAPTOP. Nhân viên chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ khách hàng tốt nhất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của MỸ THO LAPTOP.

Phần mềm này được xây dụng và phát triển bởi đối tác truyền thông MTL TECHNOLOGY

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA PHẦN MỀM MTL SUPPORT ASSISTANT