Lưu trữ Danh mục: Tán gẫu

Gái cao cấp và ông bán máy tính

Hồi 2 năm trước bị người yêu bỏ, tâm lý ko vui nên làm việc cũng chẳng đâu vào đâu,đi bán máy tính cho khách lỗ sml, vậy nên tối tối rất hay đi mấy bar chơi uống rượu giải sầu. Tất nhiên thấy em nào ngon ngọt thì xà vào tán tỉnh, mời rượu, […]

.
.
.
.
.
.