USB Nano Bluetooth 5.0 TP- LINK UB500

Giá gốc là: 250.000₫.Giá hiện tại là: 150.000₫.

– Thiết kế siêu gọn nhẹ, công nghệ bluetooth 5.0
– Kết nối xa hơn, nhiều thiết bị hơn

.
.
.
.
.
.
USB Nano Bluetooth 5.0 TP- LINK UB500