USB Nano Bluetooth 5.0 TP- LINK UB500

150.000VND

– Thiết kế siêu gọn nhẹ, công nghệ bluetooth 5.0
– Kết nối xa hơn, nhiều thiết bị hơn

USB Nano Bluetooth 5.0 TP- LINK UB500

150.000VND

.
.
.
.
.
.