Hiển thị tất cả 20 kết quả

-18%

Hệ thống tản nhiệt

Tản nhiệt CPU VSPTech Pro4 – Pink

Giá gốc là: 490.000₫.Giá hiện tại là: 400.000₫.
-22%

Hệ thống tản nhiệt

Tản nhiệt CPU VSPTech Pro4 – Blue

Giá gốc là: 450.000₫.Giá hiện tại là: 350.000₫.
-22%

Hệ thống tản nhiệt

Tản nhiệt CPU VSPTech Pro4 – White

Giá gốc là: 450.000₫.Giá hiện tại là: 350.000₫.
-17%
Giá gốc là: 600.000₫.Giá hiện tại là: 500.000₫.
-32%

Case - Thùng máy

Vỏ Case VSP ES5 White

Giá gốc là: 2.345.000₫.Giá hiện tại là: 1.600.000₫.
-32%

Case - Thùng máy

Vỏ Case VSP ES5 BLACK

Giá gốc là: 2.345.000₫.Giá hiện tại là: 1.600.000₫.
-13%

Case - Thùng máy

VSPTech KA290 White

Giá gốc là: 750.000₫.Giá hiện tại là: 650.000₫.
-13%

Case - Thùng máy

VSPTech KA290 Black

Giá gốc là: 750.000₫.Giá hiện tại là: 650.000₫.
-13%

Case - Thùng máy

VSPTech KA290 Green

Giá gốc là: 750.000₫.Giá hiện tại là: 650.000₫.
-13%

Case - Thùng máy

VSPTech KA300 Green

Giá gốc là: 750.000₫.Giá hiện tại là: 650.000₫.
-13%

Case - Thùng máy

VSPTech KA300 Pink

Giá gốc là: 750.000₫.Giá hiện tại là: 650.000₫.
-13%

Case - Thùng máy

VSPTech KA300 White

Giá gốc là: 750.000₫.Giá hiện tại là: 650.000₫.
-12%
Giá gốc là: 1.690.000₫.Giá hiện tại là: 1.490.000₫.
-12%
Giá gốc là: 850.000₫.Giá hiện tại là: 750.000₫.
-9%

Case - Thùng máy

VSPTECH T510 Full ATX (Pink)

Giá gốc là: 880.000₫.Giá hiện tại là: 800.000₫.
-12%
Giá gốc là: 850.000₫.Giá hiện tại là: 750.000₫.
-12%

Case - Thùng máy

VSPTECH GAMING KA30 (GREEN)

Giá gốc là: 850.000₫.Giá hiện tại là: 750.000₫.
-9%

Case - Thùng máy

VSPTECH GAMING HA01 (White)

Giá gốc là: 880.000₫.Giá hiện tại là: 800.000₫.
-9%

Case - Thùng máy

VSPTECH GAMING HA01 (GREEN)

Giá gốc là: 880.000₫.Giá hiện tại là: 800.000₫.
-15%

Case - Thùng máy

VSPTECH Esport Gaming FA-405

Giá gốc là: 1.290.000₫.Giá hiện tại là: 1.100.000₫.
.
.
.
.
.
.