Chuột Có dây Silent Rapoo N1200

90.000VND

Tương thích: Windows
Độ phân giải: 1000 DPI
Cách kết nối: Dây cắm USB
Độ dài dây / Khoảng cách kết nối: Dây dài 152 cm
Trọng lượng: 85 g

Chuột Có dây Silent Rapoo N1200

90.000VND

.
.
.
.
.
.