CPU Intel i7 12700K / 3.6GHz Turbo 5.0GHz / 12 Nhân 20 Luồng / LGA 1700

10.290.000VND

CPU Intel i7 12700K / 3.6GHz Turbo 5.0GHz / 12 Nhân 20 Luồng / LGA 1700

10.290.000VND

Danh mục: Từ khóa:
.
.
.
.
.
.