CPU Intel i9 12900K / 3.2GHz Turbo 5.2GHz / 16 Nhân 24 Luồng / LGA 1700

14.290.000VND

CPU Intel i9 12900K / 3.2GHz Turbo 5.2GHz / 16 Nhân 24 Luồng / LGA 1700

14.290.000VND

Danh mục: Từ khóa:
.
.
.
.
.
.