SONY AUDIO SYSTEM ZS-D55

1.800.000VND

👉 Dàn có thiết kế góc cạnh độc đáo như loại phim nổi tiếng “Transformer”
– Chất trong thiết kế
– Chất từ ngoài vào trong
– Chất từ trong ra ngoài
– Chất luôn cả việc mổ CD, CD cửa mở độc đáo dạng trượt, style nghiêng
SONY AUDIO SYSTEM ZS-D55

1.800.000VND

Danh mục: , Từ khóa:
.
.
.
.
.
.