MICROPHONE THRONMAX MDRILL ZERO JET BLACK PLUS M4

1.790.000VND

Thông số sản phẩm
– Tiêu thụ điện năng: 5V 150mA
– Sample Rate: 96kHz
– Bit Rate: 24bit
– Thành phần: Micro tụ điện
– Loại tụ: 2 tụ 16mm & 10mm
– Loại cực: Cardioid, Omni-Directional
MICROPHONE THRONMAX MDRILL ZERO JET BLACK PLUS M4

1.790.000VND

Danh mục: , Từ khóa:
.
.
.
.
.
.